Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

За BGWEBCREDIT.COM?

BGWEBCREDIT.COM е създаден през 2007 от екип специалисти с опит в сферата на услугите и програмното осигуряване.

Проектът е резултат от най-съвременните тенденции при предлагането на услуги във финансовия сектор.

Нашата цел е да допринесем за по-бързото развитие на пазара на финансови продукти, тяхното качество и цена за крайния потребител. Искаме да подобрим обслужването на крайните клиенти, като намаляваме до минимум времето и разходите на лицата, решили да кандидатстват за кредит.

Екипът на Bgwebcredit е съставен от специалисти, реализирали успешно подобен продукт в чужбина. Такива проекти работят успешно в развитите банкови пазари, като гарантират на клиентите по-добро обслужване и краен резултат - най-добрата оферта за кредит.

Използвайки секцията за контакти Вие може да се свържете с нас по всяко време за да отговорим на всички ваши въпроси, предложения и проблеми възникнали при използването на уеб сайта Bgwebcredit.com

Фирмата Кредит Пойнт ООД собственик и оператор на сайта Bgwebcredit.com е регистрирана по закона за защита на личните данни. При направата на Bgwebcredit.com са използвани най съвременните технологии за защита на информацията в интернет вклюващи криптирана връзка, защитена база данни и защита от нерегламентиран достъп.

Наше желание е да поставим клиентите във все по-изгодна позиция за да получават по-конкурентни продукти чрез BGWEBCREDIT.COM и партньорските му сайтове.

Ние смятаме, че бъдещето на пазара на кредити е в сайтове от типа на BGWEBCREDIT.COM