Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Данъчно облекчение за млади семейства теглили ипотечен кредит. Мога ли да се възползвам?

Какво трябва да знаем за да си върнем част от изплатените лихви по ипотечен кредит.

Данъчно облкчение за младите семейства

С наближаването крайният срок за подаване на данъчни декларация, отново се заговори за данъчните облекчения които държавата въведе за младите семейства теглили ипотечен кредит.

За много хора обаче е трудно да се ориентират в това как се получава това облекчение, какви и колко документи се изискват и къде трябва да се подадат. В следващите редове ще се опитаме да отговорим на някой от въпросите и ще се радваме ако помогнем на повече хора да възстановят част от средствата вложени в изплащането на ипотечен кредит. На първо място въпроса:

За кого е предназначено това финансиране?

За да кандидатствате за възстановяване на средствата, трябва да са изпълнени следните условия:

  • Да имате сключен граждански брак. За съжаление двойки които живеят заедно, но нямат сключен брак, не могат да се възползват от това данъчно облекчение. Не е задължително брака да е сключен преди теглене на кредита, което веднага добавя още една причина мъжете да поискат ръката на възлюбената си! Брака трябва да е валиден към 31.12 на данъчната година, т.е. към края на 2012.
  • Поне единият от съпрузите трябва да е под 35 години. Държавата явно е преценила че над 35 години гражданите вече не са „млади“ и ги лишава от данъчната преференция.
  • Кредита трябва да е използван за закупуване на единственото жилище на семейството и като обезпечение по заема не трябва да служи друго жилище.
  • Ако имате друго жилище, не можете да използвате данъчното облекчение. Ако обаче сте собственици на нежилищен имот, примерно земя или гора – това няма да попречи да получите данъчната преференция.

Какви са условията?

Облекчението дава възможност от сумата на годишните данъчни основи да се приспаднат лихвените плащания правени през годината или иначе казано платените лихви се вадят от приходите Ви за годината.

За облекчението може да кандидатства само единият от семейството. Ако и двамата отговаряте на всички условия, изберете да кандидатства този който получава по големи доходи. По този начин не рискувате сумата за връщане да е по голяма от тази на данъчната основа и служителите на НАП да се поинтересуват как успявате да изплащате кредит с толкова малко приходи.

Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Данъчна декларация трябва да подадат дори тези които са работили само на трудов договор, въпреки че по принцип те не са длъжни да подават данъчна декларация.

Каква е процедурата

За да използвате данъчното облекчение трябва да подадете годишна данъчна декларация за 2012г. Тя трябва да се подаде в срок до 30.04.2013г. в районната дирекция на НАП или по електронен път, като за второто ще имате нужда от електронен подпис.

От подадените в данъчната декларация данни служителите на НАП ще изчислят дали имате надвнесен данък върху доходите и ако това е така, той ще Ви бъде възстановен в 30 - дневен срок.

Ако има надвнесена сума, тя ще Ви бъде изплатена по банковата сметка посочена в данъчната декларация. Ако сумата е над 500 лв ще Ви издадат и акт за прихващане или възстановяване.

Ако имате задължения към бюджета обаче, тази сума ще бъде използвана за погасяването им.

Примерна схема за възстановяване:

1. Данъчна основа10 000 лв.
2. Размер на данъка без ползване на облекчение (Данъчна основа * 10%)1 000 лв.
3. Изплатени лихви през годината5 000 лв.
4. Данъчната основа след намаляване с лихви (ДО – Изплатени лихви)5 000 лв.
5. Дължим данък с ползване на облекчение( ред 4 *10%)500 лв.
Размер на облекчението за възстановяване/прихващане (Изплатени лихви *10%)500 лв.

Твърде много документи, дали ще се справя!

Това е списъка на документите които ще Ви поискат от НАП освен годишната данъчна декларация:

  • Акт за граждански брак:
  • Справка за имотното състояние (Документът се издава от Агенцията по вписванията). Представя се за лицата, подписали договора за кредит – според указанията на ИД на НАП. Допълнителни проверки за притежавани жилищни имоти ще се извършват от органите на НАП в хода на разглеждане на документацията;
  • Договор за ипотечен кредит;
  • Заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски, както и размерите на главницата и лихвите по кредита;
  • Документи, удостоверяващи направените през годината вноски. Това могат да бъдат: писмена справка, заверена от банката, или копия от платежните нареждания.

Относно данъчната декларация, ако не се чувствате сигурни при попълването, помолете някой познат счетоводител да Ви помогне.Източник: www.bgwebcredit.com