Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Фирмен Кредит

Фирмен бизнес кредит
Този кредит се отпуска на юридически лица, с дейност на територията на България. За него кандидатстват фирми от малки и средния бизнес и големи корпорации. Всяка кредитна институция определя първо колко е голям бизнесът, кандидатстващ за фирмен кредит. За целта се взимат предвид показатели като реализиран годишен оборт, реализирана печалба за последните няколко години, от колко време и с какви активи разполага фирмата, има ли други кредити. След това се преминава към разглеждане на конкретното искане.

Има различни типове фирмен кредит спрямо целите, за които ще се използва: инвестиционни бизнес кредити и кредити за оборотни средства.

Инвестиционни фирмени кредити
За тях кандидатстват фирми, които имат нужда от средства за закупуване на активи (имоти, лицензи, техника, земя).

Фирмени кредити за оборотни средства
Тези кредити се теглят от фирмите, за да им помогнат да се справят с текущи разходи, като изплащане на заплати, заплащане на извършени услуги, купуване на стоки. В зависимост от конкретната ситуации и нужди на фирмата, тя може да изтегли различен тип оборотен фирмен кредит: възобновяем кредит, кредитна линия, овърдрафт, банкова гаранция и т.н.

Други кредити за фирми, които са по тясно обвързани с различните видове бизнес:
Кредитите за стартиращи компании
Кредитите за стартиращи компании се предлагат от ограничен кръг банки, и то най-вече по правителствения проект “Гаранционен фонд за микро кредитиране”. Този проект дава достъп до кредитен ресурс на малки и средни предприятия, безработни физически лица, занаятчии, кооперации и земеделски производители, които понастоящем не могат да отговорят на изискванията на банките.
Кредити за доставки/ покупки от търговски вериги
Кредити за финансиране на дистрибутори на фирми. Това са оборотни фирмени кредити най-често под формата на овърдрафт по кредитна карта и кредитни линии.
Микро кредитиране
Микро кредитирането е подходящ вариант за малки и средни предприятия и хора със свободни професии. Микрокредитите са с размер до 100 000 лева, като обезпечение по тях най-често се приема поръчителството на до 3 платежоспособни лица. Лихвените нива се колебаят между 10 и 14%.
Кредити за земеделие и хранителната индустрия
Обезпечението по тези кредити са складови запаси с размер до 75 % от пазарната цена на зърното, служещо за обезпечение. Кредитите са насочени към частни земеделски стопани, производители и търговци на зърно, земеделски кооперации и арендатори. Повечето банки работят по одобрени проекти по САПАРД и ДФ “Земеделие”, “Животновъдство” и “Растениевъдство”.
Кредити за туристическия бизнес
Кредити за туристическия бизнес по проекти за закупуване, строителство, ремонт, разширение и модернизация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
Кредити за лекари, фармацевти и лечебни заведения
Кредити за лечебни заведения и лекари на индивидуална и групова практика, фармацевти, членове на лекарския съюз, служат за ремонт на кабинети, ремонт на оборудване, покупка на ново оборудване, автомобили и др.

Банките предлагат разнообразно портфолио от продукти, за да отговорят адекватно на нуждите на фирми, развиващи се в различни сфери.

Информирайте се за кредити, тясно обвързани с определен вид бизнес:

  • Кредити за стартиращи компании.
  • Кредити за доставки/ покупки от търговски вериги.
  • Микро кредитиране.
  • Кредити за земеделие и хранителна индустрия.
  • Кредити за туристическия бизнес.
  • Кредити за лекари, фармацевти и лечебни заведения

Кредитните продукти са силно диверсифицирани и дават възможност на фирмите да договарят условията на избрания от тях продукт, директно с банката. Това прави изборът на подходящ фирмен кредит доста по-сложен отколкото избора на кредит за физическо лице.

Ползи от тегленето на фирмен кредит: Потвърждава се пазарния статус на фирмата – след като банката е дала висока оценка на проекта или дейността й, доверието на нейните контрагенти, инвеститори и клиенти се увеличава.

Ниска цена на банковия ресурс – това е особено вярно за дългосрочните инвестиционни кредити. Благодарение на това собствените ресури на фирмата могат да се пренасочат или да се създадат по-добри условия за развитие на бизнеса. Например, производство на продукти с по-високо качество, разработване на нови продукти, разширяване на предлаганата гама услуги и други.

Изберете внимателно своя фирмен кредит. Използването на неподходяща кредитна програма може да попречи вместо да помогне на бизнеса. Твърде често в такива случаи се появява разминаване между условията на на кредита (срок, обслужване, размер на сумата), изходящите и входящите парични потоци и тяхното евентуално нарастване или намаляване, предвидено след усвояване на заетите външни средства. Защо това е рисково? Може да провокира проблеми с ликвидността на компанията; да не се осъществят предвидените инвестиции (или поне не в пълен размер); нарушени договори с контрагенти.

Консултирайте се с финансови експерти, които ще направят обективен, професионален анализ на вашите възможности за банково финансиране и ще ви насочат към подходящия за вас кредит. Спестете време и средства и не рискувайте стабилността на бизнеса си. Кредитите имат смисъл единствено, когато са в помощ на вашия бизнес.

Вземете изгоден фирмен кредит с помощта на експертните услуги на BGWEBCREDIT.COM!