Кредитен Калкулатор

Кредитен Калкулатор за Кредити с Гратисен Период

Калкулаторът изчислява месечната вноска, общо платените лихви и изработва погасителен план. Използва се за кредити с гратисен период.
Рамер на Кредита
Валута
Срок на Кредита
Години
Лихвен Процент
%
Гратисен Период
Месеци
Лихва за гратисния период
%
Тип Погасителен План

Гртаисния период по кредита обикновенно е период, през който се плащат само лихвите по кредита, без да се погасява главницата.

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните резултати за вшият кредит: Месечна Вноска, Общо Платена Лихва, Глваница.

Страницата "ТАБЛИЦА" листва погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.