Кредитен Калкулатор

Калкулатор Годишен Процент на Разходите (ГПР)

Изчислява годишният процент на разходите (ГПР) по кредита. ГПР е основният показател при сравняване и оценка на кредити.
Рамер на Кредита
Валута
Срок на Кредита
Години
Лихвен Процент
%
Гратисен Период
Месеци
Лихва за гратисния период
%
Промоционален Период
Месеци
Лихва за промоционалния период
%
Тип Погасителен План
Първоначални Такси
Такса Кандидатстване
сума
Еднократна такса при усвояване
Сума
Други Такси
Сума
Годишни Такси
Годишна такса управление
Сума
Други Годишни Такси
Сума
Месечни Такси
Месечна Такса Управление
Сума
Други месечни такси
Сума

Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит. При изчисляването му се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши: вноски по главницата; платени лихви; такса усвояване; такси управлвние; други такси по кредита.

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните показатели на кредита: Годишен Процент на Разходите, Общо Платена Лихва Такси и Комисионни.

Страницата "ТАБЛИЦА" изчислява погасителния план по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва главница по години и за целия период на кредита

В този калкулатор не се включват разходите за потдържане на банкови сметки и превод на средства, разходите свързани с обезпечението, застраховки, както и разходите свързани с неизпълнение на договора за кредит от страна на кредитоискателя.