Кредитен Калкулатор

Кредитен Калкулатор: Плащания на Две Седмици

Изчислява вноската, ако са Ви предложили опция за изплащане на кредита на две седмици. Извършва сравнение със стандартните плащания.
Рамер на Кредита
Валута
Срок на Кредита
Години
Лихвен Процент
%
Месец на Стартиране на Кредита
Година на Стартиране на Кредита

При определени Размер на Кредита и Лихвен Процент този калкулатор иазчислява Вноската по кредита, както за стандартен погасителен план, така и за кредити с възможност за погасяване на всеки ДВЕ СЕДМИЦИ

Двуседмични погасителни вноски, всъщност се равняват на 13 месечни погасителни вноски, по този начин продължителноста на изплащане на кредити се редуцира. Това също се отразява на общо изплатените Лихви през периода на кредита.

Страницата "ИЗЧИСЛИ" Ви показва основните резултати за вашият кредит: Вноска по Кредита, Общо Платена Лихва, Глваница за стандартен погасителен план и за плащания на две седмици.

Страницата "ТАБЛИЦА" изчислява стандартния погасителен план по месеци и погасителния план, при плащане на всеки две седмици.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните получените резултати във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на лихвата по години и за целия период на кредита, при стнадртен и двуседмичен погасителен план

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.