Кредитен Калкулатор

Калкулатор Лизинг на Автомобили

Изчислява Месечната Лизингова Вноска при покупка на автомобил на лизинг.
Цена на Автомобила
Валута
Собствено Участие
Валута
Лихвен Процент
%
Срок на Кредита
Г М
Месец на Стартиране на Кредита
Година на Стартиране на Кредита

Страницата "ИЗЧИСЛИ" При определена цена на автомобила, първоначлна вноска, лихвен процент и срок на лизинга, този калкулатор изчислява Лизинговата Вноска и датата на погасяване на лизинга.

Страницата "ТАБЛИЦА" листва погасителния план за лизинга на автомобила, по месеци и години.

Страницата "ЗАПИШИ" дава възможност да съхраните таблицата с погасителния план на лизинга във вид на екселски файл

Страницата "ГРАФИКА" представя визуално изменението на отношението лихва / главница по години и за целия период на лизинга

При изчисленията не са взети под внимание различните такси, комисионни и застраховки.