Ипотечни кредити
Тип на Кредита:
Цел на Кредита:
Желана Сума:
Срок на Кредита:

Ипотечни Кредити


Лихвите по ипотечните кредити варират според:

 • вида на имота;
 • дохода на кредитоискателите;
 • целта на ипотечния кредит;
 • валутата в която се тегли кредита;


Тези лихви започват от 5,10% (промоционален лихвен процент в лева и евро за целия срок на кредита - до 31.05.2016 г.) и стигат до 12,99 % при кандидатстване за кредит без доказване на доход.

Различните типове лихвен процент при кандидатстване за ипотечни кредити
с фиксирана лихва
При тях договорената лихва остава една и съща през целият период на изплащане, това в някой случай може да се окаже по изгодно , в други - не. Причина за това е, че движението на лихвените проценти за по-големи периоди от време, каквито са периодите на изплащане на един ипотечен кредит, не могат да се предвидят. Лихвеният процент може да се увеличи или спадне.
с нефиксирана, плаваща лихва
Състои се от две части: фиксирана лихва + плаващ лихвен процент базиран на различни финансови индекси. При тази лихва можем да спестим известна сума при намаляване на плаващият лихвен процент, но е възможно и увеличение на цената, на ипотечния кредит, при процентно завишаване на базовите индекси.
с промоционална лихва
С доста ниска или нулева лихва за определен начален период - примерно 6 месеца, 1, 2 или повече години и с един от по-горните варианти за останалия период.

Отпуснатата сума за жилищен кредит или друг тип ипотечен кредитен продукт се определя от вида и състоянието на ипотекирания имот и от дохода на кредитоискателя. Възможно е, ако ипотекирате жилищен имот, който е построен наскоро, да получите до 90% от исканото финансиране.

Срокът за изплащане на жилищен кредит или друг вид ипотека може да бъде минимум 1 и максимум 35 години. В повечето случаи има условие крайният срок да приключи най-късно, когато титулярът на кредита е на 65 – 70 години.

Видове ипотечни кредити

 • за закупуване на жилище;
 • за закупуване на гараж – може да се купи самостоятелно или заедно с апартамент, къща или вила;
 • за рефинансиране с цел окончателно погасяване на жилищен кредит, разрешен от друга банка, без значение дали целта му е покупка, ремонти или подобрения, строителство и довършителни работи;
 • за строеж на къща или вила, приключване на степен „груб строеж” или окончателно завършване.
 • за довършителна дейност в къща, апартамент, вила и прилежащ гараж (ако има такъв); за подобрения на поземлени имоти в регулация, предвидени за жилищно или вилно застрояване;
 • за подобрения на недвижими имоти – ремонти, външно оформление, преустройства, газификация, топлофициране, саниране, топлоизолиране и др.
 • за български и чуждестранни граждани, живеещи и работещи извън България. В този случай срокът на кредита е между 15 и 25 години. Четете внимателно условията преди да кандидатствате за жилищен кредит или за друг тип ипотечни кредити – някои банки искат легализиране на част от необходимите ви документи.


Ако не сте сигурни какви документи трябва да приложите при кандидатстване за жилищен кредит или друг тип ипотечни кредити, разгледайте списъка по-долу:

 • Документи, които доказват доходите на кредитоискателите.
 • Документи, удостоверяващи собствеността върху недвижимия имот, който се дава за обезпечение и/или предмет на сделката.
 • Документ за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по жилищния кредит или по друг тип ипотечни кредити.
 • Актуална скица, издадена от съответната община, за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти.
 • Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнително производство, удостоверение за наличие или липса на задължения на фирмата по чл. 87, ал. 6 от ДОПК- за кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност.

Банките са в правото си да изискват допълнителни документи, в зависимост от целта на искания жилищен кредит или от разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове.

В случай, че имате допълнителни въпроси, може да се свържете с наш консултант.


Възползвайте се от помощта на BGWEBCREDIT.COM при търсенето на ипотечни кредити:

 1. Попълвате форма за кандидатстване.
 2. Получавате най-доброто предложение за жилищен кредит от наша банка - партньор.
 3. Получавате подробна консултация по искания от вас кредит.
 4. Без никакви задължения.

Професионалната консултация и помощ ще ви осигури най-желаното жилище, а също така и спокойствие за дълги години напред. Оставете най-изгодния жилищен кредит да намери Вас, с помощта на BGWEBCREDIT.COM!